onsdag 1 september 2010

Fynd av kejsarskivling


Photo: Niclas Bergius

(The photo shows a Catathelasma imperiale picked in central Sweden. This species has a similar appearance as matsutake and are sometimes used as a substitute for matsutake in Japan)

Kejsarskivlingen (Catathelasma imperiale) används ibland som substitut för goliatmusseron i Japan, detta beroende på de bådas likartade utseende och byggnad. Doft och smak skiljer dock mellan de båda.
Tack till Ingrid Högström i Örebro som gjorde detta fynd möjligt!

På jakt efter goliatmusseron i världens nordligaste tallskogAll photos: Niclas Bergius

(Matsutake hunt in a most extreme forest.
In the northernmost part of Norway you can visit the worlds northernmost pine forest: The Stabbursdalen national park. Thus it is the most far north pine forest in the world it is also supposed to be the most northerly possible growing place for matsutake)

Bilderna ovan är tagna i Stabbursdalen nationalpark i allra nordligaste Norge. Detta är världens mest nordliga tallskog och får därmed också antas vara den mest nordliga möjliga växtplatsen för goliatmusseron (kransmusserong). Detta är ett mycket spännande område som varmt kan rekommenderas för ett besök. Läs mer om nationalparken i denna länk: Stabbursdalen nationalpark

Goliatplockning i nordligaste FinlandAll photos: Niclas Bergius

(The photo shows a productive matsutake area in the northernmost part of Finland (north of Inari village)

Bilden visar en lokal med god produktion av goliatmusseron (tuoksuvalmuska) i nordligaste Finland (norr om Inari).

tisdag 31 augusti 2010

Hur att skilja på goliatmusseron och kragmusseron?


Photo: Niclas Bergius

(On the photo you can see two Tricholoma robustum, the most logical look alike to matsutake in Sweden. In the top right you can see two matsutake on the same photo. The matsutake has a brownish colour, the T. robustum has a reddish colour. The best way to separate the two is by smell, matsutake has a very strong sweetish smell. T. robustum has a week smell that resembles of flour)

På bilden syns två kragmusseroner (Tricholoma robustum) och två goliatmusseroner (de båda längst upp till höger). Goliatmusseronen har en brun färgton och fjäll på hatten. Kragmusseronen går i rött och saknar fjäll samt har en avsmalnande fotbas. Det främsta sättet att skilja de båda är genom doften, goliaten har en mycket stark och sötaktig doft medan kragmusseronen har en svag och mjöllik doft.