fredag 23 september 2011

En andra våg av goliatmusseron

I går fick jag information om att det i norra Västerbotten precis börjat dyka upp små och knopplika fruktkroppar av goliatmusseron i relativt god mängd. Notabelt var också att ytterst få av dessa fruktkroppar var angripna av insekter. Just detta område är känt för sin goda produktion av goliatmusseron, men fram till nu har goliatskörden varit blygsam i området under 2011.

Normalt brukar det vara svårt att hitta små och knopplika goliatmusseroner när man kommit in i mitten på september, men nu verkar detta ha ställts på sin ända (åtminstone i ett område).

Jag tar mycket tacksamt emot rapporter om liknande iakttagelser från andra platser!

Ica-kuriren skriver om goliatmusseron

I Ica-kuriren nr 38 (19 september) finns ett tresidigt reportage om goliatmusseron.