fredag 13 februari 2009

NUTEK skriver om goliatmusseron

NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) skriver om goliatmusseron på sin företagarguide.

Företagarguiden

onsdag 11 februari 2009

Hur att öka produktionen av goliatmusseron?

Goliatmusseronen är en så kallad mykorrhizasvamp. Det innebär att svampen lever i symbios med levande träd, tallar i detta fall. Avverkas tallarna så försvinner även goliatmusseronen. För att kunna behålla musseronen så krävs att man vid avverkning åtminstone lämnar ett antal fröträd, ju fler träd som lämnas desto större chans att bibehålla god produktion av svamp. Skogsgödsling riskerar att påverka svampförekomsten i tydligt negativ riktning. Maskinell markberedning riskerar också att ha mycket stor negativ inverkan på mängden svamp som kan plockas.

För att kunna öka produktionen av goliatmusseron är det viktigt att avlägsna tjocka lavtäcken, genom vilka svampens fruktkroppar har svårt att tränga fram. Borttagande av tjocka lavmattor kan öka den plockbara mängden goliatmusseron 2-3 ggr. Så kallad naturvårdsbränning är ett mycket effektivt sätt att avlägsna lavmattor. Denna metod hjälper även till att hålla granarna borta från tallskogen. På lång sikt hotar inträngande granar att tränga undan tallarna. Historiskt så har skogsbränder förhindrat granar från att växa på tallhedarna, i dag brinner det mycket sällan i skogarna och granen kan därför även tränga in på tidigare rena tallmarker.

Konstbevattning är det mest effektiva sättet att kunna öka produktionen av goliatmusseron. Studier i Nordamerika och Asien har visat att det via konstbevattning av skogsmark kan gå att få 5-10 ggr mer svamp.