måndag 22 september 2008

Goliatmusseron - månadens art

Skogsstyrelsen har goliatmusseronen som månadens art i september.

Läs om månadens art på Skogsstyrelsens hemsida