tisdag 1 augusti 2017

Bilder från skog där goliatmusseron växer i norra Danmark


Photos: Niclas Bergius

(Visit to a forest close to Skagen in northern Denmark (Skagen kiltplantage) where finding of matsutake (Tricholoma matsutake) has been made)

Besök i skog där fynd av goliatmusseron (duft-ridderhat) har gjorts. Platsen är Skagen kiltplatage och denna ligger strax söder om orten Skagen.