tisdag 30 augusti 2011

Upprop!

Jag skulle gärna vilja få in uppgifter om färska fynd av goliatmusseron i Mälardalen (eller dess närhet). TV4 vill få möjlighet att filma goliatmusseron och har därför bett mig inkomma med uppgifter om fynd. Alla tips mottages tacksamt!

måndag 29 augusti 2011

Varför vill japaner så gärna ha knopplika goliatmusseroner?


Photo: Niclas Bergius

Above you can see Mr. Shigeru Suzuki
together with a Swedish matsutake.

På bilden ovan syns Shigeru Suzuki tillsammans med en fullt utvuxen svensk goliatmusseron. Japaner vill helst köpa de små och knopplika goliatmusseronerna och därför kan denna bild kännas lite motsägelsefull.

I Japan äter man till stor del med ögonen, det är därför viktigt att maten är elegant upplagd och tilltalande redan innan första tuggan har intagits. Knopplika fruktkroppar anses vara mer estetiskt attraktiva. Tilläggas kan att man i Japan ätit matsutake i över 1000 år och tack vare detta så finns det givetvis en rad historiska orsaker till de vanor vi ser i dag.

För svensk svamp tillkommer två faktorer till som ytterligare minskar intresset för fullt utvecklade fruktkroppar. Den första är den långa transporten som krävs innan svampen når Japan. En hel fruktkropp utan synliga insektsangrepp är ett måste för att nå högsta kvalitetsnivå i Japan. Är svampen skadad och har bitar borta sjunker priset direkt. Fullt utvecklade fruktkroppar är mycket svåra att transportera utan att de skadas.

Goliatmusseronen växer i Sverige oftast på mycket sandiga jordar. Japaner vill på alla sätt undvika att få sandkorn i munnen då de äter matsutake, fullt utvecklade fruktkroppar har en stor mängd skivor där det lätt kan smyga sig in sandkorn som är svåra att få bort. Däremot är det lätt att få bort sand från de knopplika fruktkropparna då hatten här ännu inte utvecklats.