måndag 26 juni 2017

Besök vid minnesstenen över professor Minoru Hamada


Photos: Niclas Bergius

(The photos above shows the memory stone dedicated to professor Minuro Hamada. Hamada was the first reseracher to perform modern science on matsutake. The stone is found close to the Iwakura Jissoin temple outside Kyoto ).

På bilderna ovan syns den minnessten som rests över professor Minuro Hamada. Hamada var den som startade den moderna forskningen på matsutake. Minnesstenen är rest i närheten av templet Iwakura Jissoin i utkanterna av Kyoto.

Besök på National Museum of Nature and Science i TokyoPhotos: Niclas Bergius

(The photos above shows matsutake displayed at the National Museum of Nature and Science in Tokyo ). (Information about National Museum of Nature and Science)

På bilderna ovan syns goliatmusseron från utställningarna på National Museum of Nature and Science i Tokyo . Via denna länk hittas information om National Museum of Nature and Science.

Bild från en legendarisk affär (Tanbaya) för konserverad matsutake


Photos: Niclas Bergius

(The photos above shows matsutake at the famous shop Tanbaya). (Information about the famous shop Tanbaya)

På bilderna ovan syns bilder från den legendariska affären Tanbaya, de är extra kända för sina olika typer av konserverad matsutake. Information om den legendariska affären Tanbaya.