torsdag 23 juni 2011

Piteå kommun skyddar växtplats för goliatmusseron

Piteå kommun har under 2011 bildat det kommunala naturreservatet Sandängesstranden, i presentationen av detta naturreservat lyfts bland annat goliatmusseronen fram. Totalt skyddad landareal är 120 ha.

Information om Sandängesstrandens naturreservat