torsdag 22 december 2011

lördag 3 december 2011

Artikel om goliat- och doftmusseron från Sporaden nr 3 2011 (en ny art i matsutake-gruppen)

(Article about matsutake in Swedish)

Artikel från Svampkonsulenternas tidning Sporaden. Klicka på artikeln för att få fullstor text, för bästa läsbarhet rekommenderas utskrift av denna text.

måndag 31 oktober 2011

Mycket stor goliatmusseron funnen i Piteå
(Big size matsutake found in northern Sweden)

Bilderna ovan har jag fått av Gunvor-Carina Hedenström från Piteå. På dessa båda bilder syns en ovanligt välvuxen goliatmusseron som hittats strax utanför Piteå den 24 september. Hattens diameter var nästan 35 cm och vikten på fruktkroppen var nära 300 gram.

tisdag 25 oktober 2011

Avnjut likör på goliatmusseron

Fäviken i Järpen (utsett till Sveriges bästa matupplevelse) serverar likör gjord på goliatmusseron.

Dagens Industris test av Fäviken

måndag 24 oktober 2011

Ät goliatmusseron på restaurang i Umeå

Teatercafet i Umeå serverar förrätt med goliatmusseron.

Teatercafets meny

måndag 17 oktober 2011

Doftmusseron (Tricholoma dulciolens) på Gotland


All photos: Niclas Bergius

(The photos above shows fruitbodies of Tricholoma dulciolens. You can also find photos of the habitat where the fruitbodies where found. The findings where made on the island of Gotland)

På bilderna ovan syns fruktkroppar av förmodad doftmusseron (Tricholoma dulciolens), fyndet är gjort vid Ekstakusten på västra Gotland. Övriga bilder visar hur skogen ser ut på den specifika växtplatsen. Nämnas ska att uppgifter tyder på att det framöver kan komma att visa sig att den funna arten inte är doftmusseron, utan i stället en nära släkting till den. Föreslaget vetenskapligt namn på denna är: Tricholoma ilkkaii.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Elsa Bohus Jensen som möjliggjort detta besök.

måndag 10 oktober 2011

Besök i tryffelstadenPhotos: Niclas Bergius

(A visit to Buzet, the city of truffles. In this part of Croatia (Istria) the true white truffle (Tuber magnatum) is growing)

Under min resa med tema matsutake i Kroatien så kom jag att besöka orten Buzet i nordvästra delen av landet. I denna region växer den äkta vita tryffeln (Tuber magnatum). Detta handlar om samma art som växer även i Italien, skillnaden är bara att det från Kroatien går att köpa högklassig svamp till ett lägre pris än samma vara från Italien. Skulle någon ha intresse av att provsmaka färsk vit tryffel, eller någon förädlad variant av svampen, så ställer jag gärna upp och förmedlar kontakt.

Information om äkta vit tryffel hittas via denna länk

fredag 7 oktober 2011

Svamp och naturvård - projektarbete från Umeå universitet

Hans Rydberg har skrivit ett mycket intressant projektarbete om musseroner i naturvården. Detta arbete hittas nedan.

Klicka på artikeln för att få fullstor text, för bästa läsbarhet rekommenderas utskrift av denna text


Goliatmusseron i Tjeckien
All photos: Niclas Bergius

(Above you can see photos from three different forests in the southern part of Czech Republic. All three forests have recorded findings of matsutake (Tricholoma matsutake). This visits were made possible by Dr. Miroslav Beran)

Ovan syns bilder från tre olika skogar i södra Tjeckien, i alla dessa tre finns belagda fynd av goliatmusseron. Notera att det i samtliga skogar växer tall (Pinus sylvestris).

Matsutake i Kroatien
Photos: Niclas Bergius

(Photos from two different forests in Croatia. The first one is located in northern Croatia and has recorded findings of matsutake. The second forest is located in the Split area and is suitable habitat for matsutake)

Skogen som syns på bilden högst upp är belägen i norra Kroatien och i denna finns belagda fynd av goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum).

Bilden längst ned visar en tallskog belägen nära orten Split. Denna skog består helt av Pinus halepensis och är ett mycket lämpligt habitat för goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum). I närbelägna skogar finns belagda fynd av denna svampart.

Matsutake i Slovenien


Photo: Niclas Bergius

(Photos from two differenst forests in southern Slovenia. The first one has recorded findings of matsutake and the second one is suitable for matsutake)

Skogen som syns på bilden ovan är belägen i södra Slovenien och i denna finns belagda fynd av goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum).Photo: Niclas Bergius

Denna skog är också belägen i södra Slovenien och består av svarttall (Pinus nigra). Skogen är trolig växtplats för goliatmusseron eller dess systerart.

fredag 23 september 2011

En andra våg av goliatmusseron

I går fick jag information om att det i norra Västerbotten precis börjat dyka upp små och knopplika fruktkroppar av goliatmusseron i relativt god mängd. Notabelt var också att ytterst få av dessa fruktkroppar var angripna av insekter. Just detta område är känt för sin goda produktion av goliatmusseron, men fram till nu har goliatskörden varit blygsam i området under 2011.

Normalt brukar det vara svårt att hitta små och knopplika goliatmusseroner när man kommit in i mitten på september, men nu verkar detta ha ställts på sin ända (åtminstone i ett område).

Jag tar mycket tacksamt emot rapporter om liknande iakttagelser från andra platser!

Ica-kuriren skriver om goliatmusseron

I Ica-kuriren nr 38 (19 september) finns ett tresidigt reportage om goliatmusseron.

tisdag 30 augusti 2011

Upprop!

Jag skulle gärna vilja få in uppgifter om färska fynd av goliatmusseron i Mälardalen (eller dess närhet). TV4 vill få möjlighet att filma goliatmusseron och har därför bett mig inkomma med uppgifter om fynd. Alla tips mottages tacksamt!

måndag 29 augusti 2011

Varför vill japaner så gärna ha knopplika goliatmusseroner?


Photo: Niclas Bergius

Above you can see Mr. Shigeru Suzuki
together with a Swedish matsutake.

På bilden ovan syns Shigeru Suzuki tillsammans med en fullt utvuxen svensk goliatmusseron. Japaner vill helst köpa de små och knopplika goliatmusseronerna och därför kan denna bild kännas lite motsägelsefull.

I Japan äter man till stor del med ögonen, det är därför viktigt att maten är elegant upplagd och tilltalande redan innan första tuggan har intagits. Knopplika fruktkroppar anses vara mer estetiskt attraktiva. Tilläggas kan att man i Japan ätit matsutake i över 1000 år och tack vare detta så finns det givetvis en rad historiska orsaker till de vanor vi ser i dag.

För svensk svamp tillkommer två faktorer till som ytterligare minskar intresset för fullt utvecklade fruktkroppar. Den första är den långa transporten som krävs innan svampen når Japan. En hel fruktkropp utan synliga insektsangrepp är ett måste för att nå högsta kvalitetsnivå i Japan. Är svampen skadad och har bitar borta sjunker priset direkt. Fullt utvecklade fruktkroppar är mycket svåra att transportera utan att de skadas.

Goliatmusseronen växer i Sverige oftast på mycket sandiga jordar. Japaner vill på alla sätt undvika att få sandkorn i munnen då de äter matsutake, fullt utvecklade fruktkroppar har en stor mängd skivor där det lätt kan smyga sig in sandkorn som är svåra att få bort. Däremot är det lätt att få bort sand från de knopplika fruktkropparna då hatten här ännu inte utvecklats.

måndag 15 augusti 2011

Doftmusseron hittad i Jämtland

Jag har precis fått veta av Karin Kellström att ett exemplar av goliatmusseronens systerat, doftmusseron (Tricholoma dulciolens), hittats i går utanför Krokom. Mig veterligt är detta årets första fynd av denna art i Sverige.

tisdag 9 augusti 2011

Säsongen för goliatmusseron har startat i Västerbotten

Nu har årets säsong för goliatmusseron startat på allvar, jag har precis fått in uppgifter om flera fynd från södra delen av Västerbotten.

måndag 8 augusti 2011

På jakt efter goliatmusseron i östra Skåne
All photos: Niclas Bergius

(Matsutake hunt in the southernmost part of Sweden. Åhus, Province of Scania)

Bilder ovan är tagna i Friseboda naturreservat utanför Åhus. Delar av området liknar mycket de magra växtplatser för goliatmusseron som man finner i Norrland och jag bedömer sannolikheten att hitta goliatmusseron även i Friseboda som god. Flera av goliatmusseronens följearter är sedan tidigare funna i detta naturreservat. Dessutom har tallen månghundraårig kontiunitet i området och vi vet att goliatmusseronen har kända växtplatser i södra Småland.

Information om naturreservatet hittas via denna länk: Friseboda naturreservat.

tisdag 26 juli 2011

Årets första goliatmusseroner hittade

Jag fick just besked om att det första kända fyndet av goliatmusseron i Sverige under 2011 har gjorts i Bohuslän. Det är Birgitta Furufalk som informerat mig om det fynd hon gjort i dag utanför Hällevadsholm (Munkedals kommun).

torsdag 23 juni 2011

Piteå kommun skyddar växtplats för goliatmusseron

Piteå kommun har under 2011 bildat det kommunala naturreservatet Sandängesstranden, i presentationen av detta naturreservat lyfts bland annat goliatmusseronen fram. Totalt skyddad landareal är 120 ha.

Information om Sandängesstrandens naturreservat

fredag 10 juni 2011

Dofttest av goliatmusseron

Richard Juhlin, en av världens främsta champagneexperter, ger i Sveriges natur nr. 3 -11 sin syn på goliatmusseronens doft.

Artikel om dofter från Sveriges natur

onsdag 20 april 2011

Reportage om goliatmusseron i Kombi

I det senaste numret av tidningen Kombi finns ett flersidigt reportage om goliatmusseron

Tidningen Kombi

lördag 9 april 2011

Stor goliat-hed skyddas

Tallheden vid Vettasrova (Gällivare kommun) är på gång att skyddas. Detta område är en stor tallhed med gott om intressanta svamparter, förutom goliatmusseron har det bland annat hittats en rad spännande taggsvampar här. Det kommande naturreservatet omfattar totalt över 400 ha.

Skyddandet av detta område leder troligen till att uppmärksamheten kring tallhedar ökar, och att fler liknande områden skyddas från hotande avverkningar framöver.

Förslag till beslut för bildande av naturreservat vid Vettasrova hittas via denna länk

onsdag 23 mars 2011

Jättemusseron (Tricholoma colossus)Photos: Stig Norell

(Tricholoma colossus found in northern Sweden, August 2010)

Fynd av jättemusseron gjort i Trehörningsjö under Svampkonsulenternas riksträff, augusti 2010.

måndag 28 februari 2011