tisdag 22 december 2009

Ät goliatmusseron på "stjärnornas slott"

På annandagen börjar årets säsong av "stjärnorna på slottet" att sändas i SVT. I år sänds serien från Thorskogs slott. På detta slott kan du avnjuta goliatmusseron, se menyn i länken.

Meny, gåsmiddag på Thorskogs slott

tisdag 3 november 2009

Mycket dyr matsutake

Photo: Niclas Bergius

(Very expensive matsutake sold at Daimaru in Tokyo in mid-October 2009.)

Matsutaken på bilden ovan fotograferades på Daimaru (Daimaru är en mycket exklusiv varuhuskedja) i Tokyo i mitten på oktober 2009. Fruktkroppen i fråga väger 100 gram och kostar 2 100 SEK, alltså ett kilopris på motsvarande 21 000 SEK. Detta är den dyraste matsutake jag någonsin sett i Japan.

OBS! Jag har just fått säkra uppgifter som berättar att alla tiders prisrekord för matsutake har satts under slutet på oktober. Japansk matsutake av allra bästa kvalitet har nått ett kilopris på 500 000 Yen, detta motsvarar drygt 37 000 SEK per kilo med nuvarande växelkurs. Just i år är det synnerligen ont om japansk matsutake och detta har drivit upp priserna till dessa unika nivåer.

För att undvika missförstånd ska betonas att dylika priser ENDAST betalas för JAPANSK svamp i TOPPSKICK under slutet av september och under oktober. Det är främst under denna period som japanerna historiskt avnjutit matsutake, och därför skjuter priserna i höjden då. Betonas ska också att detta är pris till SLUTKUND, innan svampen når slutkund har den i regel passerat en rad mellanhänder.

All importerad matsutake ligger BETYDLIGT lägre i pris, varje år importeras cirka 3000 ton matsutake till Japan från en rad länder. Tråkigt nog finns inte svensk matsutake att tillgå under slutet på september och under oktober, så priserna för svensk svamp kan därför inte nå det riktiga toppskiktet bland importerad matsutake. Glädjande nog kan dock konstateras att flera ledande matsutake-experter i Japan håller svensk matsutake som den näst bästa efter den japanska. Ett mycket gott betyg!

Länsstyrelsen i Dalarna uppmärksammar goliatmusseronen

Sebastian Kirppu, på Länsstyrelsen i Dalarna, har skrivit en mycket läsvärd artikel om goliatmusseronens favoritväxtplats - sandtallskogen

tisdag 27 oktober 2009

En av Sveriges intressantaste goliat-hedar skyddas

Tallheden vid Anokangas (Pajala kommun) är på gång att skyddas. Detta område är en av Sveriges allra mest intressanta tallhedar, förutom goliatmusseron har det bland annat hittats en rad spännande taggsvampar här. Det kommande naturreservatet omfattar totalt nästan 900 ha.

Från texten som hittas via länken nedan noteras speciellt följande:
"Den typ av skog som finns här, riktigt gammal tallskog på sandig mark, är mycket ovanlig och skyddsvärd."

Förhoppningvis kan skyddandet av detta område leda till att uppmärksamheten kring tallhedar ökar, och att fler liknande områden skyddas från hotande avverkningar.

Förslag till beslut för bildande av naturreservat vid Anokangas hittas via denna länk.

måndag 19 oktober 2009

Besök i kryptallskog i norra Japan

Photo: Niclas Bergius

(On October 5, 2009 we vistited a pine forest in the mountains northwest of Kushiro (Hokkaido). The forest is habitat for matsutake and consist solely of Pinus pumila)

Den 5 oktober 2009 besökte vi en kryptallskog i bergen nordväst om Kushiro i norra Japan. I området växer matsutake och de enda träden som finns är Pinus pumila. En mycket speciell miljö vitt skild från de svenska goliatmusseron-skogarna.


Photo: Niclas Bergius

(The visit was made possible by Mr Yuzi Oikawa, Dr Yasushi Hashimoto and Mr Seiki Gisusi)

Vårt besök möjliggjordes av personerna på bilden ovan; Yuzi Oikawa, Dr Yasushi Hashimoto och Seiki Gisusi.

Goliatmusseronen ingående belyst i Skogseko

I det senaste numret av Skogsstyrelsens tidning Skogseko ges goliatmusseronen ett helt uppslag.

Skogseko, nr. 3 -09

måndag 24 augusti 2009

Goliatmusseron funnen i Bohuslän

Artikel om fyndet i Bohusläningen

Sydkoreansk forskare studerar svensk goliatmusseron

Photo: Niclas Bergius

(Dr. Hyun Park (Div. of Wood Chemistry & Microbiology, Korea Forest Research Institute, Seoul, Korea) being filmed by Swedish TV when he studies matsutake south of Skellefteå (Northern Sweden), August 17, 2009. It is possible to view the final result of the work of the TV-team in the attached link below)

Den 17 augusti besökte Dr. Hyun Park från Sydkorea de produktiva goliatmusseronmarkerna söder om Skellefteå. Hyun Park är en av världens främsta forskare på goliatmusseron och hans besök gav upphov till mycket givande diskussioner. TV-inslaget i fråga kan ses i länken nedan.

Inslag om goliatmusseron från SVT:s Västerbottensnytt

På jakt efter doftmusseron utanför Krokom

Photo: Niclas Bergius

(A photo of the habitat where the close matsutake relative Tricholoma dulciolens grows. Outside Krokom (Northern Sweden) August 10, 2009)

Den 10 augusti fick jag möjlighet att besöka en växtplats för den nära släktingen till goliatmusseron - doftmusseron (Tricholoma dulciolens). Detta var en mycket spännande upplevelse som jag länge hoppats kunna genomföra. Jag vill rikta ett stort tack till Karin Kellström som möjliggjort detta spännande besök.

torsdag 30 april 2009

Japansk TV filmar svensk goliatmusseronAll photos: Niclas Bergius

(Nationwide Japanese TV (Fuji TV) films matsutake south of Skellefteå (northern Sweden), August 2008)

I mitten på augusti 2008 var rikstäckande japansk TV (Fuji TV) på plats i Skellefteå för att filma goliatmusseron. Besöket resulterade i ett nästan 10 minuter långt inslag som sändes inför 120 miljoner potentiella tittare under oktober.

måndag 27 april 2009

Artikel om matsutake-forskning

En mycket bra artikel som ger en god sammanfattning av forskning på matsutake har publicerats i Nordamerika.

Artikel om matsutake-forskning

fredag 13 februari 2009

NUTEK skriver om goliatmusseron

NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) skriver om goliatmusseron på sin företagarguide.

Företagarguiden

onsdag 11 februari 2009

Hur att öka produktionen av goliatmusseron?

Goliatmusseronen är en så kallad mykorrhizasvamp. Det innebär att svampen lever i symbios med levande träd, tallar i detta fall. Avverkas tallarna så försvinner även goliatmusseronen. För att kunna behålla musseronen så krävs att man vid avverkning åtminstone lämnar ett antal fröträd, ju fler träd som lämnas desto större chans att bibehålla god produktion av svamp. Skogsgödsling riskerar att påverka svampförekomsten i tydligt negativ riktning. Maskinell markberedning riskerar också att ha mycket stor negativ inverkan på mängden svamp som kan plockas.

För att kunna öka produktionen av goliatmusseron är det viktigt att avlägsna tjocka lavtäcken, genom vilka svampens fruktkroppar har svårt att tränga fram. Borttagande av tjocka lavmattor kan öka den plockbara mängden goliatmusseron 2-3 ggr. Så kallad naturvårdsbränning är ett mycket effektivt sätt att avlägsna lavmattor. Denna metod hjälper även till att hålla granarna borta från tallskogen. På lång sikt hotar inträngande granar att tränga undan tallarna. Historiskt så har skogsbränder förhindrat granar från att växa på tallhedarna, i dag brinner det mycket sällan i skogarna och granen kan därför även tränga in på tidigare rena tallmarker.

Konstbevattning är det mest effektiva sättet att kunna öka produktionen av goliatmusseron. Studier i Nordamerika och Asien har visat att det via konstbevattning av skogsmark kan gå att få 5-10 ggr mer svamp.