lördag 11 augusti 2012

Kan man finna goliatmusseron i Blekinge?


All photos: Niclas Bergius

(Matsutake hunt in the southern part of Sweden, Province of Blekinge)

Till dags dato finna inga kända fynd av goliatmusseron från Blekinge, men vi vet att goliatmusseronen har kända växtplatser i södra Småland och i framtiden kan kanske Blekinge läggas till listan över landskap med fynd av goliatmusseron?
Bilderna ovan är tagna på tre olika platser i Blekinge (Kristianopel, Tving och Sölvesborg). Samtliga områden liknar mycket de magra växtplatser för goliatmusseron som man finner längre norröver i Sverige. Under besöken hittades några av goliatmusseronens följearter.