lördag 27 november 2010

Matsutakeplockning i Turkiet


Photo: Niclas Bergius

(Cedar forest in southern Turkey (Karaman area) where Turkish matsutake (Tricholoma anatolicum) is growing. Turkish name for this mushroom is "katran mantari". Turkish matsutake is being exported to Japan)

(Click on photos to enlarge them)

Skog bestående av ceder där turkisk matsutake (Tricholoma anatolicum) växer. Bilden tagen i i närheten av Karaman i södra Turkiet. Turkisk matsutake exporteras till Japan.

Klicka på bilderna för att få en större variant.


Photo: Niclas Bergius

(Dr. Hasan Hüseyin Dogan showing Turkish matsutake (Tricholoma anatolicum)

Dr. Hasan Hüseyin Dogan visar upp en turkisk matsutake (Tricholoma anatolicum).Photos: Niclas Bergius

(Above you can see two close-up photos of Turkish matsutake, katran mantari)

Ovan ses två närbilder på turkisk matsutake.Photos: Niclas Bergius

(Photos above shows black pine forest (Pinus nigra) in the Konya area. This forest is habitat for Tricholoma caligatum)

Ovan ses två bilder från en skog bestående av svarttall (Pinus nigra), denna skog är växtplats för goliatmusseronens nära släkting Tricholoma caligatum. Bilden tagen i närheten av Konya.Photo: Hasan Hüseyin Dogan

(Tricholoma caligatum)
På bilden ovan syns goliatmusseronens systerat, Tricholoma caligatum.(This visits was made possible by: Dr. Hasan Hüseyin Dogan, Selcuk University, Konya, Turkey)

Resan blev möjlig tack vare: Dr. Hasan Hüseyin Dogan, Selcuk University, Konya, Turkiet.

Photo: Hasan Hüseyin Dogan

(In southern Turkey it is also possible to find the much sought after Amanita caesarea)

I södra Turkiet växer även den mytomspunna kejsarflugsvampen (Amanita caesarea).