fredag 25 maj 2012

Naturvårdsbränning gynnar många svamparter, däribland goliatmusseron

Photos: Niclas Bergius

(Photos from a controlled burning)

Två bilder från en naturvårdsbränning.

Via länken nedan hittas information om naturvårdsbränning.

Information om naturvårdsbränning