måndag 5 november 2018

Naturvårdsbränning gynnar goliatmusseron


Photos: Niclas Bergius

(The photos above shows the very positive effect that prescribed burning can have on matsutake.)

På bilderna ovan syns den mycket positiva effekt som naturvårdsbränning kan ha på goliatmusseron och en rad andra hotade marksvampar. Bortbränning av täta moss- och lavskikt samt risvegetation gynnar fruktkroppsbildning och spridning av dessa arter.

Information om naturvårdsbränning hittas här.