måndag 25 februari 2008

Goliatmusseron medtagen i ny rapport från Skogsstyrelsen

Den 15 februari presenterade Skogsstyrelsen sin rapport om "Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk". På sidan 69 belyses goliatmusseronen. Rapporten går att hämta via länken nedan.

Rapport om Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk