tisdag 27 oktober 2009

En av Sveriges intressantaste goliat-hedar skyddas

Tallheden vid Anokangas (Pajala kommun) är på gång att skyddas. Detta område är en av Sveriges allra mest intressanta tallhedar, förutom goliatmusseron har det bland annat hittats en rad spännande taggsvampar här. Det kommande naturreservatet omfattar totalt nästan 900 ha.

Från texten som hittas via länken nedan noteras speciellt följande:
"Den typ av skog som finns här, riktigt gammal tallskog på sandig mark, är mycket ovanlig och skyddsvärd."

Förhoppningvis kan skyddandet av detta område leda till att uppmärksamheten kring tallhedar ökar, och att fler liknande områden skyddas från hotande avverkningar.

Förslag till beslut för bildande av naturreservat vid Anokangas hittas via denna länk.