måndag 17 oktober 2011

Doftmusseron (Tricholoma dulciolens) på Gotland


All photos: Niclas Bergius

(The photos above shows fruitbodies of Tricholoma dulciolens. You can also find photos of the habitat where the fruitbodies where found. The findings where made on the island of Gotland)

På bilderna ovan syns fruktkroppar av förmodad doftmusseron (Tricholoma dulciolens), fyndet är gjort vid Ekstakusten på västra Gotland. Övriga bilder visar hur skogen ser ut på den specifika växtplatsen. Nämnas ska att uppgifter tyder på att det framöver kan komma att visa sig att den funna arten inte är doftmusseron, utan i stället en nära släkting till den. Föreslaget vetenskapligt namn på denna är: Tricholoma ilkkaii.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Elsa Bohus Jensen som möjliggjort detta besök.