fredag 7 oktober 2011

Svamp och naturvård - projektarbete från Umeå universitet

Hans Rydberg har skrivit ett mycket intressant projektarbete om musseroner i naturvården. Detta arbete hittas nedan.

Klicka på artikeln för att få fullstor text, för bästa läsbarhet rekommenderas utskrift av denna text


Goliatmusseron i Tjeckien
All photos: Niclas Bergius

(Above you can see photos from three different forests in the southern part of Czech Republic. All three forests have recorded findings of matsutake (Tricholoma matsutake). This visits were made possible by Dr. Miroslav Beran)

Ovan syns bilder från tre olika skogar i södra Tjeckien, i alla dessa tre finns belagda fynd av goliatmusseron. Notera att det i samtliga skogar växer tall (Pinus sylvestris).

Matsutake i Kroatien
Photos: Niclas Bergius

(Photos from two different forests in Croatia. The first one is located in northern Croatia and has recorded findings of matsutake. The second forest is located in the Split area and is suitable habitat for matsutake)

Skogen som syns på bilden högst upp är belägen i norra Kroatien och i denna finns belagda fynd av goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum).

Bilden längst ned visar en tallskog belägen nära orten Split. Denna skog består helt av Pinus halepensis och är ett mycket lämpligt habitat för goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum). I närbelägna skogar finns belagda fynd av denna svampart.

Matsutake i Slovenien


Photo: Niclas Bergius

(Photos from two differenst forests in southern Slovenia. The first one has recorded findings of matsutake and the second one is suitable for matsutake)

Skogen som syns på bilden ovan är belägen i södra Slovenien och i denna finns belagda fynd av goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum).Photo: Niclas Bergius

Denna skog är också belägen i södra Slovenien och består av svarttall (Pinus nigra). Skogen är trolig växtplats för goliatmusseron eller dess systerart.