fredag 7 oktober 2011

Matsutake i Slovenien


Photo: Niclas Bergius

(Photos from two differenst forests in southern Slovenia. The first one has recorded findings of matsutake and the second one is suitable for matsutake)

Skogen som syns på bilden ovan är belägen i södra Slovenien och i denna finns belagda fynd av goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum).Photo: Niclas Bergius

Denna skog är också belägen i södra Slovenien och består av svarttall (Pinus nigra). Skogen är trolig växtplats för goliatmusseron eller dess systerart.

Inga kommentarer: