lördag 25 oktober 2008

Tillagning av matsutake-sukiyaki

Photo: Niclas Bergius

(Cooking of matsutake-sukiyaki, October 2008)

Tillagning av matsutake-sukiyaki, oktober 2008. Sukiyaki är en japansk gryträtt. Information om sukiyaki hittas i denna länk

Matsutakeplockning i rödtallskog utanför Ina, Japan

Photo: Niclas Bergius

(Above you can see Dr. Akiyoshi Yamada picking matsutake outside Ina, Nagano Prefecture (Japan). October 2008)

På bilden plockar Dr. Akiyoshi Yamada matsutake i en skog utanför Ina (Nagano prefekturet). Oktober 2008.

Inköp av matsutake i Japan

All photos: Niclas Bergius

(Mushroom pickers selling matsutake to a buyer at a local market outside Ina (Nagano Prefecture), Japan. October 2008)

Svampplockare säljer dagsfärsk matsutake till uppköpare på en marknad utanför Ina. Ina ligger drygt 10 mil söder om Nagano. Oktober 2008.