lördag 25 oktober 2008

Inköp av matsutake i Japan

All photos: Niclas Bergius

(Mushroom pickers selling matsutake to a buyer at a local market outside Ina (Nagano Prefecture), Japan. October 2008)

Svampplockare säljer dagsfärsk matsutake till uppköpare på en marknad utanför Ina. Ina ligger drygt 10 mil söder om Nagano. Oktober 2008.

Inga kommentarer: