torsdag 11 oktober 2012

Kragmusseron (T. focale/T. robustum) funnen i östra Skåne


Photos: Henrik Sundberg

(Tricholoma focale/Tricholoma robustum found in the southernmost part of Sweden. Åhus, Province of Scania)

Goliatmusseronens systerart hittades i slutet av oktober förra året i Gropahålets naturreservat, se bilderna ovan. Gropahålet ligger strax söder om Åhus.

Läs om Gropahålets naturreservat via denna länk

I Gropahålet samt en rad andra sandområden i Skåne län, Kalmar län samt Hallands län pågår ett stort LIFE-naturvårdsprojekt med mål att restaurera och sköta områdena i fråga.