onsdag 24 juli 2013

Bilder från växtplatser för goliatmusseronens systerart samt kejsarflugsvamp från Italien och Bulgarien

Photo: Niclas Bergius

(Photo from a pine forest (Pinus halepensis) outside Cannes in France where Tricholoma caligatum is growing)

Bilden visar växtplats för goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum) i tallskog (Pinus halepensis). Bilden är tagen utanför Cannes i södra Frankrike.

Photo: Niclas Bergius

(Photo from a pine forest (Pinus halepensis) outside Savona in Italy where Tricholoma caligatum is growing)

Bilden visar växtplats för goliatmusseronens systerart (Tricholoma caligatum) i tallskog (Pinus halepensis). Bilden är tagen utanför Savona i nordvästra Italien.

Photos: Niclas Bergius

(The two photos above shows ovuli, or Caesar's mushroom, (Amanita caesarea) for sale at the market in San Remo)

De båda bilderna ovan visar kejsarflugsvamp (Amanita caesarea) till salu på marknaden i San Remo. Ovuli är svampens italienska namn.

Photos: Niclas Bergius

(The photo above shows truffle hunting in the City of Alba, Piemonte, Italy)

Bilden ovan visar tryffelletning med hund i Alba (Piemonte) i nordvästra Italien. Om någon skulle ha intresse av att köpa svart eller vit tryffel så bidrar jag gärna med kontakter. Det finns gott om både svart och vit tryffel till salu här.

Photos: Niclas Bergius

(The photos above shows Caesar's mushroom(Amanita caesarea) from southern Bulgaria)

Bilderna ovan visar kejsarflugsvamp (Amanita caesarea) från södra Bulgarien. Skulle någon ha intresse av att köpa kejsarflugsvamp så bidrar jag gärna med kontakter, som synes finns det gott om svamp till salu.