torsdag 30 december 2010

Artikel om goliatmusseron från Sporaden nr 4 2010 (kunskapsbrist och förhastade slutsatser)


(Article about matsutake in Swedish)

Artikel från Svampkonsulenternas tidning Sporaden. Klicka på artikeln för att få fullstor text, för bästa läsbarhet rekommenderas utskrift av denna text.


lördag 27 november 2010

Matsutakeplockning i Turkiet


Photo: Niclas Bergius

(Cedar forest in southern Turkey (Karaman area) where Turkish matsutake (Tricholoma anatolicum) is growing. Turkish name for this mushroom is "katran mantari". Turkish matsutake is being exported to Japan)

(Click on photos to enlarge them)

Skog bestående av ceder där turkisk matsutake (Tricholoma anatolicum) växer. Bilden tagen i i närheten av Karaman i södra Turkiet. Turkisk matsutake exporteras till Japan.

Klicka på bilderna för att få en större variant.


Photo: Niclas Bergius

(Dr. Hasan Hüseyin Dogan showing Turkish matsutake (Tricholoma anatolicum)

Dr. Hasan Hüseyin Dogan visar upp en turkisk matsutake (Tricholoma anatolicum).Photos: Niclas Bergius

(Above you can see two close-up photos of Turkish matsutake, katran mantari)

Ovan ses två närbilder på turkisk matsutake.Photos: Niclas Bergius

(Photos above shows black pine forest (Pinus nigra) in the Konya area. This forest is habitat for Tricholoma caligatum)

Ovan ses två bilder från en skog bestående av svarttall (Pinus nigra), denna skog är växtplats för goliatmusseronens nära släkting Tricholoma caligatum. Bilden tagen i närheten av Konya.Photo: Hasan Hüseyin Dogan

(Tricholoma caligatum)
På bilden ovan syns goliatmusseronens systerat, Tricholoma caligatum.(This visits was made possible by: Dr. Hasan Hüseyin Dogan, Selcuk University, Konya, Turkey)

Resan blev möjlig tack vare: Dr. Hasan Hüseyin Dogan, Selcuk University, Konya, Turkiet.

Photo: Hasan Hüseyin Dogan

(In southern Turkey it is also possible to find the much sought after Amanita caesarea)

I södra Turkiet växer även den mytomspunna kejsarflugsvampen (Amanita caesarea).

måndag 25 oktober 2010

Besök i goliatskog i Skottland
All photos: Niclas Bergius

(Matsutake hunt in Glenmore Forest Park, Scotland (Southeast of Inverness)
I visited this nice park in the search for matsutake (Tricholoma matsutake syn. Tricholoma nauseosum). You can read more about the remaining pine forests in Scotland if you visit this page: Caledonan forest)

Bilder ovan är tagna i norra Skottland i Glenmore Forest Park (beläget sydost om Inverness). I detta område finns några fynd av goliatmusseron registrerade. För mer information om resterna av de tidigare vidsträckta tallskogarna i Skottland rekommenderas denna länk: Caledonan forest.

onsdag 1 september 2010

Fynd av kejsarskivling


Photo: Niclas Bergius

(The photo shows a Catathelasma imperiale picked in central Sweden. This species has a similar appearance as matsutake and are sometimes used as a substitute for matsutake in Japan)

Kejsarskivlingen (Catathelasma imperiale) används ibland som substitut för goliatmusseron i Japan, detta beroende på de bådas likartade utseende och byggnad. Doft och smak skiljer dock mellan de båda.
Tack till Ingrid Högström i Örebro som gjorde detta fynd möjligt!

På jakt efter goliatmusseron i världens nordligaste tallskogAll photos: Niclas Bergius

(Matsutake hunt in a most extreme forest.
In the northernmost part of Norway you can visit the worlds northernmost pine forest: The Stabbursdalen national park. Thus it is the most far north pine forest in the world it is also supposed to be the most northerly possible growing place for matsutake)

Bilderna ovan är tagna i Stabbursdalen nationalpark i allra nordligaste Norge. Detta är världens mest nordliga tallskog och får därmed också antas vara den mest nordliga möjliga växtplatsen för goliatmusseron (kransmusserong). Detta är ett mycket spännande område som varmt kan rekommenderas för ett besök. Läs mer om nationalparken i denna länk: Stabbursdalen nationalpark

Goliatplockning i nordligaste FinlandAll photos: Niclas Bergius

(The photo shows a productive matsutake area in the northernmost part of Finland (north of Inari village)

Bilden visar en lokal med god produktion av goliatmusseron (tuoksuvalmuska) i nordligaste Finland (norr om Inari).

tisdag 31 augusti 2010

Hur att skilja på goliatmusseron och kragmusseron?


Photo: Niclas Bergius

(On the photo you can see two Tricholoma robustum, the most logical look alike to matsutake in Sweden. In the top right you can see two matsutake on the same photo. The matsutake has a brownish colour, the T. robustum has a reddish colour. The best way to separate the two is by smell, matsutake has a very strong sweetish smell. T. robustum has a week smell that resembles of flour)

På bilden syns två kragmusseroner (Tricholoma robustum) och två goliatmusseroner (de båda längst upp till höger). Goliatmusseronen har en brun färgton och fjäll på hatten. Kragmusseronen går i rött och saknar fjäll samt har en avsmalnande fotbas. Det främsta sättet att skilja de båda är genom doften, goliaten har en mycket stark och sötaktig doft medan kragmusseronen har en svag och mjöllik doft.

onsdag 16 juni 2010

Besök i kryptallskog i Rumänien


Photo: Niclas Bergius

(Visit to a dwarf pine forest in the Carpathian mountains, Romania. The forest consists solely of Pinus mugo and is a probable habitat for matsutake mushroom. Please, if you have any information on findings of mushrooms in this kind of forests do not hesitate to contact me)

Bilden är tagen i Karpaterna, Rumänien, och visar en kryptallskog som består av Pinus mugo. Det bör gå att hitta goliatmusseron, eller dess nära systerart (Tricholoma caligatum) i denna typ av skogar.

torsdag 10 juni 2010

Goliatmusseron exempelart i nya rödlistan

Goliatmusseronen är en av exempelarterna som presenteras kopplat till den nya rödlistan från Artdatabanken.

Presentation av goliatmusseron som exempelart

onsdag 9 juni 2010

Kungahuset och landshövdingarna avnjuter goliatmusseron

Tre dagar innan kronprinsessbröllopet kommer kungahuset och landets samtliga landshövdingar bland annat att kunna få avnjuta goliatmusseron.

Artikel från Aftonbladet där menyn med goliatmusseron omnämns

torsdag 6 maj 2010

Kragmusseron och tegelröd kragmusseron (kråsmusseron) samma art

Goliatmusseronen har två nära släktingar i form av kragmusseron (Tricholoma robustum) och tegelröd kragmusseron, även benämnd kråsmusseron (Tricholoma focale). När man läser bestämningslitteratur så ser man att de morfologiska skillnaderna mellan dessa båda arter är små. Sedan nästan 10 år tillbaka har jag funderat på om dessa två arter möjligen kan vara en och samma art.

Tack vare hjälp från Institutionen för Skoglig Mykologi och Patologi på SLU i Uppsala har det nu blivit möjligt att jämföra dessa båda förmodade två arter med hjälp av DNA. I vintras fick jag herbariematerial tillsänt mig från universitetet i Oslo, dessa kollekter har sedan analyserats på DNA-labbet i Uppsala. Resultatet av denna analys ger tydligt besked om att dessa båda tidigare skilda arterna ska behandlas som en och samma art.

Framöver kommer vidare studier att utföras för att utröna om den japanska T. robustum är samma art som vår kragmusseron. I Japan är T. robustum en matsvamp, inte den allra mest exklusiva, men i paritet med de sämre av de ätliga soppar vi har i Sverige. Notabelt är att T. focale inte är känd från Japan.

fredag 26 mars 2010

Mycket intressant artikel om hotade tallskogar

Läs artikeln "Unika tallskogar avverkas" från det senaste numret av Fauna & flora (nr 1, 2010). Artikeln belyser väl det akuta problemet med att många av våra mest skyddsvärda tallskogar avverkas i snabb takt då länsstyrelser och Skogsstyrelse inte prioriterar denna naturtyp i sitt skyddsarbete.

Artikel om tallskogar från senaste numret av Fauna & flora

måndag 8 februari 2010