måndag 17 augusti 2015

Goliatmusseron som växer under gran (Picea abies)


Photo: Niclas Bergius

(Tricholoma matsutake growing under spruce (Picea abies)).

Goliatmusseron som växer under gran. Notabelt är att det en bit bort växer tall vilken goliatmusseronen troligast växer i symbios med.

För att kunna särskilja goliatmusseronen från den betydligt ovanligare doftmusseronen (Tricholoma dulciolens) är det viktigt att noggrant studera utseende, doft och gärna även smak.

söndag 16 augusti 2015

Goliatmusseron lyfts fram i förstudie om Biosfärområde

Goliatmusseron lyfts fram som en av de viktiga arterna i förstudien för Biosfärområde Vindelälven.

Goliatmusseron nu även funnen i Rovaniemi

Nu har det även hittats goliatmusseron i Rovaniemi, så nu kan säsongen verkligen sägas vara igång.

(The matsutake season has now also started in Rovaniemi).