måndag 9 december 2013

Goliatmusseron omskriven i Östermalm Saluhall Magasin

På sidan 82-83 i Östermalm Saluhall Magasin nr. 2 2013 finns reportage om goliatmusseron:

Östermalm Saluhall Magasin nr. 2 2013