onsdag 13 oktober 2021

Passande lokal för goliatmusseron i Mellansverige - utkanten av Västerås


Photos: Niclas Bergius

(The photo above shows suitable habitat for matsutake in Central Sweden (rocky ground), Västmanland County.)

På bilderna ovan syns bild från en passande lokal för goliatmusseron i mellersta Sverige (hällmarkstallskog). Denna lokal ligger i utkanten av Västerås (vid E18 nära Hacksta).

fredag 8 oktober 2021

torsdag 23 september 2021

Goliatmusseron och eldsalamander i Ukraina - fire salamander and matsutake in Ukraine


Photo: Sergey Kozlan

(Matsutake (Tricholoma matsutake) found together with a fire salamander in Southern Ukraine.)

Matsutake hittad tillsammans med eldsalamander i södra Ukraina.

Växtplats för goliatmusseron på hällmark i Västmanland (Ramnäs)


Photo: Niclas Bergius

(Growing place for matsutake on rocky ground in Central Sweden (Västmanland County))

Växtplats för goliatmusseron strax utanför Ramnäs. Ett myrområde med mindre öar bestående av låglänta hällmarker.

torsdag 16 september 2021

Japansk tillagning av svensk matsutake - Japanese cooking of Swedish matsutake(The photos above shows Swedish matsutake (Tricholoma matsutake) prepared by Japanese persons living in Stockholm. I'm most grateful to Yoshiko Arvidsson for letting me use the photos.)

På bilderna ovan syns japansk tillagning av goliatmusseron i Stockholm. Bilderna visar matsutake tempura, dobin mushi (klar soppa), matsutake gohan (risrätt) samt matsutake sukiyaki (gryta).

tisdag 14 september 2021

Matsutake (männiheinik) hittad i södra Estland - EstoniaPhotos: Sven Pruul

(The photos above shows matsutake (Tricholoma matsutake) found in Southern Estonia (Valgamaa). The finding was made on September 5, 2021. This finding close to the Latvian border gives me good hope for the first find of matsutake in Latvia in the future.

På bilderna ovan syns fynd av goliatmusseron i södra delarna av Estland (Valgamaa). Fyndet gjort den 5 september i år.

fredag 3 september 2021

Bara ett exempel på hur goliatmusseron av äldre snitt kan se ut


Photo: Niclas Bergius

(Just a photo to show the appearance of old matsutake. Not good to eat, but still very decorative.)

Bara en bild som visar hur goliatmusseron som passerat bäst före datum för att äta kan se ut. Inte så smakliga i färskt tillstånd längre, men fortfarande väldigt trevliga för ögat.

Goliatmusseronhunden Ture i action utanför Bjurholm - matsutake dog


Photos: Niclas Bergius

(The first matsutake dog I have ever met. Most effective and energetic. Northern Sweden (Västerbotten).)

Den första goliathund jag någonsin haft äran att träffa. En hund med tryffelnos kan med mycket gott resultat användas även för att nosa fram goliatmusseron. Ture visade sig vara en mycket effektiv och energisk kompanjon i goliatskogen. Stort tack till ägaren Robert Rimmevik för uppvisningen.

Bjurholm levererar gott om goliatmusseron i årPhotos: Niclas Bergius

(Finding of matsutake (Tricholoma matsutake) from Northern Sweden (Västerbotten). The mushrooms were picked in the end of August.)

Fynd av goliatmusseron från trakterna av Bjurholm i Västerbotten gjort i slutet av augusti. Stort tack till Robert Rimmevik för guidning.

Blandade bilder från nytt fynd av goliatmussreron i Ukraina - matsutake in Ukraine


Photos: Sergiy Kozlan

(All photos above shows matsutake picked outside Kosiv in Southern Ukraine during late August. You cab also see a photo of the mountains where matsutake grow. Tricholoma matsutake. The first known findings of true matsutake in Ukraina was made during 2020. The forest in this area consists of fir (Abies) and beech (Fagus) trees, no pine trees are present. I'm most grateful to Mr Sergiy Kozlan for letting me use his nice photos.)

På bilderna ovan syns goliatmusseron funnen i södra Ukraina (nära Kosiv) under slutet av augusti i år. På en av bilderna kan bergen där matsutaken växer ses. Notera också den mycket eleganta presentationen i japansk stil på den nedersta bilden. Det första kända fyndet av matsutake i Ukraina gjordes förra året. Inga tallar finns i denna skog, utan istället växer här ädelgran och bok.

fredag 27 augusti 2021

Nytt och större fynd av goliatmusseron kring Bjurholm


Photo: Gunhild Eriksson Nyberg

(Finding of matsutake (Tricholoma matsutake) from Northern Sweden (Västerbotten). The finding was made today.)

Fynd av goliatmusseron från Bjurholm i Västerbotten gjort i dag.

Goliatmusseron nu också funnen i Polen - matsutake (gąska sosnowa) in Poland

Photo: Wiesław Kamiński

(The photos above shows matsutake (Tricholoma matsutake) picked on August 24 outside Zawoja in Southern Poland. The forest in this area consists of fir (Abies) and spruce (Picea) trees, no pine trees are present. I'm most grateful to Mr Wiesław Kamiński for letting me use his photo.)

På bilderna ovan syns goliatmusseron funnen i södra Polen (nära Zawoja) den 24 augusti i år. Skogen i detta område består av en blandning av ädelgran (Abies) och vanlig gran (Picea). Inga tallar växer i området.

(You can find more information via this video.)

måndag 23 augusti 2021

Bilder som visar goliatmusseron efter brandPhotos: Andreas Öster

(Finding of matsutake (Tricholoma matsutake) from Central Sweden (Dalarna). These findings were made during August in an area that was affected by a wildfire during June 2021.)

Fynd av goliatmusseron i Bonäs utanför Mora i mitten på augusti i år. I detta område drog en vildbrand fram i juni 2021 och här kan vi se hur tydligt goliatmusseron och fruktkroppar av andra marksvampar framträder efter en brand. En rad ovanliga marksvampar gynnas av naturvårdsbränning.

Stort tack till Andreas Öster för att jag får använda så många av hans fina bilder.

måndag 16 augusti 2021

En ny omgång av matsutake i Ukraina - matsutake (mацутаке) in Ukraine


Photos: Sergiy Kozlan

(The photos above shows matsutake picked outside Kosiv in Southern Ukraine. Tricholoma matsutake. The first known findings of true matsutake in Ukraina was made during 2020. The forest in this area consists of fir (Abies) and beech (Fagus) trees, no pine trees are present. I'm most grateful to Mr Sergiy Kozlan for letting me use his nice photos.)

På bilderna ovan syns goliatmusseron funnen i södra Ukraina (nära Kosiv). Det första kända fyndet av matsutake i Ukraina gjordes förra året. Inga tallar finns i denna skog, utan istället växer här ädelgran och bok.