onsdag 13 april 2016

Goliatmusseron (matsutake) funna norr om St Petersburg, RysslandPhotos: Leonid Smirnoff

(Finding of matsutake (mацутаке,Tricholoma matsutake) from western part of Russia (Leningrad rgion, north of St. Petersburg)

Fynd av goliatmusseronen från västra Ryssland (norr om St. Petersburg).

Förslag till bildande av naturreservatet Hedkammen

Ett av Sveriges allra bästa områden för goliatmusseron är på gång att bli naturreservat. Området Hedkammen är beläget strax utanför Bureå i Skellefteå kommun

Förslag bildande av naturreservatet Hedkammen.