måndag 4 augusti 2014

Besök av japanska forskare i Sverige den 9-17 augusti

(From August 9 to August 17 three Japanese researchers conducted a survey in Sweden about Allemansrätten. The survey focused mainly on berry and mushroom picking. It was conducted both at Tyresta National Park outside Stockhom and at Vitberget in Skellefteå. The survey was a great succes and the Japanese researchers are most grateful to all the people they meet during the study. Below you can see two photos from Tyresta and two from Vitberget)

Från den 9-17 augusti genomförde tre japanska forskare en en enkätundersökning kring Allemansrätten. Fokus låg på bär- och svammplockning. Studien utfördes både i Tyresta nationalpark samt på Vitberget i Skellefteå. Det hela föll väldigt väl ut och totalt har flera hundra personer besvarat enkäten, de japanska forskarna är mycket nöjda och väldigt tacksamma mot alla som deltagit i studien.(Above you can see the three researchers that conducted the study. From left to right: Dr Daisaku Shimada (Fukuoka Womens College), Dr Gaku Mitsumata (Hyogo University) and Dr Haruo Saito (Tokyo University))

På bilden ovan syns de tre japanska forskarna som utförde studien. Daisaku Shimada (Fukuoka Women's College), Gaku Mitsumata (Hyogo University) and Haruo Saito (Tokyo University).

Matsutakebilder från Tsukiji market


Photos: Dr Haruo Saito

(Two photos from Tsukiji market in Tokyo, August 2014. The photo shows Chinese matsutake)

Nedan hittas två bilder från Tsukiji market i Tokyo, augusti 2014. Goliamusseronen på bilderna kommer från Kina.