fredag 26 mars 2010

Mycket intressant artikel om hotade tallskogar

Läs artikeln "Unika tallskogar avverkas" från det senaste numret av Fauna & flora (nr 1, 2010). Artikeln belyser väl det akuta problemet med att många av våra mest skyddsvärda tallskogar avverkas i snabb takt då länsstyrelser och Skogsstyrelse inte prioriterar denna naturtyp i sitt skyddsarbete.

Artikel om tallskogar från senaste numret av Fauna & flora