lördag 9 april 2011

Stor goliat-hed skyddas

Tallheden vid Vettasrova (Gällivare kommun) är på gång att skyddas. Detta område är en stor tallhed med gott om intressanta svamparter, förutom goliatmusseron har det bland annat hittats en rad spännande taggsvampar här. Det kommande naturreservatet omfattar totalt över 400 ha.

Skyddandet av detta område leder troligen till att uppmärksamheten kring tallhedar ökar, och att fler liknande områden skyddas från hotande avverkningar framöver.

Förslag till beslut för bildande av naturreservat vid Vettasrova hittas via denna länk