måndag 19 oktober 2009

Besök i kryptallskog i norra Japan

Photo: Niclas Bergius

(On October 5, 2009 we vistited a pine forest in the mountains northwest of Kushiro (Hokkaido). The forest is habitat for matsutake and consist solely of Pinus pumila)

Den 5 oktober 2009 besökte vi en kryptallskog i bergen nordväst om Kushiro i norra Japan. I området växer matsutake och de enda träden som finns är Pinus pumila. En mycket speciell miljö vitt skild från de svenska goliatmusseron-skogarna.


Photo: Niclas Bergius

(The visit was made possible by Mr Yuzi Oikawa, Dr Yasushi Hashimoto and Mr Seiki Gisusi)

Vårt besök möjliggjordes av personerna på bilden ovan; Yuzi Oikawa, Dr Yasushi Hashimoto och Seiki Gisusi.

Goliatmusseronen ingående belyst i Skogseko

I det senaste numret av Skogsstyrelsens tidning Skogseko ges goliatmusseronen ett helt uppslag.

Skogseko, nr. 3 -09