söndag 30 juni 2013

Goliatmusseronjakt i Mora den 18 augusti

Via länken nedan hittas information om Ovansiljans svampförenings arrangemang.

Goliatmusseronjakt i Mora