torsdag 6 maj 2010

Kragmusseron och tegelröd kragmusseron (kråsmusseron) samma art

Goliatmusseronen har två nära släktingar i form av kragmusseron (Tricholoma robustum) och tegelröd kragmusseron, även benämnd kråsmusseron (Tricholoma focale). När man läser bestämningslitteratur så ser man att de morfologiska skillnaderna mellan dessa båda arter är små. Sedan nästan 10 år tillbaka har jag funderat på om dessa två arter möjligen kan vara en och samma art.

Tack vare hjälp från Institutionen för Skoglig Mykologi och Patologi på SLU i Uppsala har det nu blivit möjligt att jämföra dessa båda förmodade två arter med hjälp av DNA. I vintras fick jag herbariematerial tillsänt mig från universitetet i Oslo, dessa kollekter har sedan analyserats på DNA-labbet i Uppsala. Resultatet av denna analys ger tydligt besked om att dessa båda tidigare skilda arterna ska behandlas som en och samma art.

Framöver kommer vidare studier att utföras för att utröna om den japanska T. robustum är samma art som vår kragmusseron. I Japan är T. robustum en matsvamp, inte den allra mest exklusiva, men i paritet med de sämre av de ätliga soppar vi har i Sverige. Notabelt är att T. focale inte är känd från Japan.