måndag 17 augusti 2015

Goliatmusseron som växer under gran (Picea abies)


Photo: Niclas Bergius

(Tricholoma matsutake growing under spruce (Picea abies)).

Goliatmusseron som växer under gran. Notabelt är att det en bit bort växer tall vilken goliatmusseronen troligast växer i symbios med.

För att kunna särskilja goliatmusseronen från den betydligt ovanligare doftmusseronen (Tricholoma dulciolens) är det viktigt att noggrant studera utseende, doft och gärna även smak.

Inga kommentarer: