onsdag 1 september 2010

Fynd av kejsarskivling


Photo: Niclas Bergius

(The photo shows a Catathelasma imperiale picked in central Sweden. This species has a similar appearance as matsutake and are sometimes used as a substitute for matsutake in Japan)

Kejsarskivlingen (Catathelasma imperiale) används ibland som substitut för goliatmusseron i Japan, detta beroende på de bådas likartade utseende och byggnad. Doft och smak skiljer dock mellan de båda.
Tack till Ingrid Högström i Örebro som gjorde detta fynd möjligt!

Inga kommentarer: