tisdag 20 december 2016

Goliatmusseron används i marknadsföring av det nybildade naturreservatet Hedkammen

Läs mer om Hedkammens naturreservat, området är beläget utanför Bureå i Skellefteå kommun.

Inga kommentarer: