tisdag 17 september 2013

Goliatmusseron medtagen i norsk rapport om vattenkraft

Goliatmusseron (kransmusserong) finns beskriven och avbildad på sid 10 i norsk rapport om vattenkraft:

Den norska rapporten

Inga kommentarer: