torsdag 1 september 2016

Goliatmusseroner funna i norra Danmark

Photos: Thomas Khelet

(Finding of matsutake (Tricholoma matsutake) from Hune plantage (northern Denmark). The finding was made in early August 2016)

Fynd av goliatmusseron (duft-ridderhat)gjorda i Hune plantage på norra Jylland, Danmark. Fyndet gjordes den 5 augusti 2016.

Inga kommentarer: