onsdag 22 augusti 2018

Glädjeämen en svampfattig säsong kring Skellefteå


Photos: Niclas Bergius

(The photos above shows protected areas where matsutake (Tricholoma matsutake) grows in northern Sweden (Skellefteå)

Den övre bilden visar naturreservatsmarkering i Hedkammens nybildade naturreservat (Skellefteå kommun). Den nedre bilden visar markering för skydd via naturvårdsavtal på tallhed vid Ljusvattnet, också detta Skellefteå kommun.

Trevligt att kunna konstatera att skyddet av värdefulla sandtallhedar ökat tydligt under senare år.

Inga kommentarer: