fredag 3 mars 2023

Bilder på troligt fynd av davidmusseron - Tricholoma ilkkae


Photos: Magnus Andersson

(The photos above shows supposed (Tricholoma ilkkae) found in northern Sweden (Jämtland).)

Bilderna ovan visar troligt fynd av davidmusseron (Tricholoma ilkkae). Fyndet gjort i Rödde naturreservat, Jämtland. Arten har i Sverige tidigare endast hittats i norra Uppland/Gävle och på Gotland.

onsdag 30 november 2022

Bilder på matsutake från södra Italien - Tricholoma caligatum picked in southern Italy
Photos: Antonio De Marco

(The photos above shows (Tricholoma caligatum) found in southern Italy (Calabria).)

Bilderna ovan visar den matsutake som växer vid Medelhavet (Tricholoma caligatum). Fyndet gjort i Kalabrien i södra Italien under slutet på november 2022.

måndag 24 oktober 2022

Goliatmusseron med i ny landskapsrätt för Västerbotten (goliatmusseronmajonäs)

Västerbottens nya landskapsrätt med majonäs på goliatmusseron.

Amerikansk matsutake - matsutake from Maine, USA


Photos: Kelly Dailey

(The photos above shows (Tricholoma magnivelare) to the left and supposed (Tricholoma caligatum) to the right. All findings made in Maine, USA.)

Bilderna ovan visar (Tricholoma magnivelare) till vänster och förmodad (Tricholoma caligatum) till höger. All fynd är från Maine, USA.

torsdag 20 oktober 2022

Fynd av goliatmusseron och Tricholoma ilkkae - finding of matsutake and Tricholoma ilkkae in central SwedenPhotos: Brian Johnson

(The photos above shows habitat for (Tricholoma matsutake) in Uppland, central Sweden. At the same time (Tricholoma ilkkae) was found at another place. On the photos you can se true matsutake to the left and the (Tricholoma ilkkae) to the right. Photos from late September 2022.)

Bilderna ovan visar habitat för goliatmusseron i Uppland. Vid samma tillfälle hittades även goliatmusseron på en annan lokal. På bilderna syns goliatmusseron till vänster och (T. ilkkae) till höger. Fyndena gjorda i slutet av september i år.

Fynd av Tricholoma ilkkae och goliatmusseron i Uppland - finding of Tricholoma ilkkae and matsutake in central Sweden

Photos: Brian Johnson

(The photos above shows habitat for (Tricholoma ilkkae) in Uppland, central Sweden. At the same time true matsutake was found at another place. On the photos you can se true matsutake to the left and the (Tricholoma ilkkae) to the right.)

Bilderna ovan visar habitat för (T. ilkkae) i Uppland. Vid samma tillfälle hittades även goliatmusseron på en annan lokal. På bilderna syns goliatmusseron till vänster och (T. ilkkae) till höger

onsdag 19 oktober 2022

Matsutake paella i Nagano, Japan


Photos: Yoshiko Arvidsson

Årets sista goliatmusseroner i Ukraina - last matsutake of this years season in Ukraine


Photos: Sergiy Kozlan

(The photos above shows matsutake picked outside Kosiv in southern Ukraine in mid-October 2022. Tricholoma matsutake. The first known findings of true matsutake in Ukraina was made during 2020. The forest in this area consists of fir (Abies) and beech (Fagus) trees, no pine trees are present. I'm most grateful to Mr Sergiy Kozlan for letting me use his nice photos.)

På bilderna ovan syns goliatmusseron funnen i södra Ukraina (nära Kosiv) plockade i mitten av oktober 2022. Det första kända fyndet av matsutake i Ukraina gjordes under 2020. Inga tallar finns i denna skog, utan istället växer här ädelgran och bok.

Plockning av matsutake i norra Japan - matsutake picking in JapanPhotos: Yoshiko Arvidsson

(The photos above shows picking of (Tricholoma matsutake) on northern Honshu, Yamagata.)

Bilderna ovan visar plockning av goliatmusseron på norra Honshu, närmare bestämt nära Yamagata.

Artikel i Mycoscience om upptäckt av äkta matsutake i Ukraina - article about matsutake in Ukraine published in Mycoscience

Artikel om fynd av Tricholoma matsutake i Ukraina - article abot finding of Trichloma matsutake in Ukraine.

onsdag 21 september 2022

En tredje våg med matsutake i Ukraina - a third wave of matsutake (mацутаке) in Ukraine


Photos: Sergiy Kozlan

(The photos above shows matsutake picked outside Kosiv in southern Ukraine in mid-September 2022. Tricholoma matsutake. The first known findings of true matsutake in Ukraina was made during 2020. The forest in this area consists of fir (Abies) and beech (Fagus) trees, no pine trees are present. I'm most grateful to Mr Sergiy Kozlan for letting me use his nice photos.)

På bilderna ovan syns goliatmusseron funnen i södra Ukraina (nära Kosiv) plockade i mitten av september 2022. Det första kända fyndet av matsutake i Ukraina gjordes under 2020. Inga tallar finns i denna skog, utan istället växer här ädelgran och bok.

måndag 19 september 2022

Niclas Bergius plockar goliatmusseron utanför Bureå - Niclas Bergius picking matsutake in northern Sweden


Photo: Pål Karlsen

(Picking of matsutake (Tricholom matsutake) in northern Sweden.)

Niclas Bergius plockar goliatmusseron utanför Bureå, Västerbotten. Bilden tagen i augusti 2015.

fredag 16 september 2022

Fynd av goliatmusseron nära Göteborg (Svartedalen) - matsutake found north of Gothenburg


Photos: Brian Johnson

(Matsutake (Tricholoma matsutake) found close to Gothenburg.)

Fynd av goliatmusseron gjort några mil norr om Göteborg. Fyndet gjort av Svamp-Tess den 10 september, 2022 i Svartedalen.

Ramen med goliatmusseron och talltuvskivling - cooking with Swedish matsutake and Swedish hon-shimeji


Photo: Johannah Tintomara Holmbom

(Ramen with Swedish matsutake (Tricholoma matsutake) and Swedish hon-shimeji (Lyophyllum shimeji.)

Ramen tillagad med goliatmusseron och talltuvskivling.

tisdag 30 augusti 2022

Fynd av goliatmusseron (kransmusserong) på en av världens nordligaste kända växtplatser för arten - matsutake found in Pasvik, northernmost part of Norway


Photos: Jacklinn Freeman

(Finding of matsutake (Tricholoma matsutake) from northermost Norway (Pasvik). The finding was made in late August, 2022.)

Fynd av goliatmusseron gjorda i slutet av augusti i allra nordligaste delen av Norge (Pasvik).